Søk

Synergi

Når flere faktorer forsterker hverandre og bidrar til å
skape en større helhet